Giới thiệu

 • Nguồn gốc nhiệm vụ Càn Khôn Luân: 12 cung hoàng đạo tại vòng quay càn khôn luân sẽ cho biết vận khí của mỗi người trên bước đường phiêu lưu tam giới. 
 • Yêu cầu cấp độ: cấp 20 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: không có.

Cách thức tham gia

 • Bước 1: Người chơi tới gặp Nhà Chiêm Tinh (215,188) tại Triều Ca hoặc Nhà Chiêm Tinh (179:190) tại Tây Kỳ để nhận nhiệm vụ xoay Càn Khôn Luân.

 • Bước 2: Đối thoại với Nhà Chiêm Tinh để nhận nhiệm vụ xoay Càn Khôn Luân.

 • Bước 3: Ở lần quay đầu tiên, người chơi sẽ tốn 1 tiền đồng hoặc 1 ngôi sao may mắn, (của tính năng Bào Thương) để nhận thưởng ngẫu nhiên khi quay vào 12 ô cung hoàng đạo.

 • Bước 4: Để quay tiếp 11 lần còn lại, người chơi phải sử dụng vật phẩm hỗ trợ sau đây mua tại Kỳ Trân Các (mục 4-Hiệu Quả – Trang 3)

    

Số lần Vật phẩm hỗ trợ
Lần 1
 • Miễn phí 
Lần 2, 3

 • Sử dụng Chỉ Nhân hoặc 1 tiền đồng
 • Giá: 1 tiền đồng
Lần 4, 5, 6

 

 • Sử dụng Mộc Nhân hoặc 1 tiền đồng
 • Giá: 1 tiền đồng
Lần 7 đến 12

 • Sử dụng Đồng Nhân
 • Giá bán: 9 Tiền đồng
 • Bước 5: Khi quay vào các cung hoàng đạo bạn sẽ nhận được kinh nghiệm và phần thưởng tương ứng:

 

Tên ô Hoàng Đạo Phần thưởng
Ngũ Quỷ
 • Được quay lại 1 lần nữa
Đại Hao
 • Nhận hiệu quả Hồi sinh lực 10 điểm trong vòng 1/3/5h
Bạch Hổ
 • Nhận hiệu quả Hồi nội lực 10 điểm trong vòng 1/3/5h
Thiên Cẩu
 • Tăng thêm 30/90/150 Danh vọng
Bách Việt
 • Tăng thêm 5/15/25 điểm Sức lực
Tử Vi
 • Nhận hiệu quả x2 EXP khi luyện công trong vòng 1/3/5h
Thiên Đức
 • Cấp 1-39: Nhận 10/30/50 vạn lượng
 • Cấp 40-59: Nhận 20/60/100 vạn lượng
 • Cấp 60-79: Nhận 40/120/200 vạn lượng
 • Cấp 80-99: Nhận 60/180/300 vạn lượng
 • Cấp 100 trở lên: Nhận 100/300/500 vạn lượng
Thái Âm
 • Nếu là nhân vật Nữ: Nhận 8/24/40 vạn lượng
 • Nếu là nhân vật Nam: Nhận 4/12/20 vạn lượng
Thái Dương
 • Nếu là nhân vật Nam: Nhận 8/24/40 vạn lượng
 • Nếu là nhân vật Nữ: Nhận 4/12/20 vạn lượng
Thái Dư
 • Nhận hiệu quả x1,5 EXP trong vòng 2/6/10h
Tiểu Hạ
 • Cấp 1-39: Nhận 3/9/15 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 40-59: Nhận 6/18/30 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 60-79: Nhận 10/30/50 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 80-99: Nhận 15/45/75 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 100 trở lên: Nhận 21/63/105 vạn kinh nghiệm
Dịch Mã
 • Cấp 1-39: Nhận 10/30/50 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 40-59: Nhận 20/60/100 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 60-79: Nhận 40/120/200 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 80-99: Nhận 60/180/300 vạn kinh nghiệm
 • Cấp 100 trở lên: Nhận 100/300/500 vạn kinh nghiệm
 • Mẹo nhỏ chơi game: Không xoay càn khôn luân khi đang trong trạng thái mệt mỏi ( quá 3 giờ chơi ) để tránh không nhận được tiền vạn.