Thời gian & đối tượng

 • Thời gian: 22h00 ngày 19/04/2022

 • Đối tượng: Tất cả máy chủ Phong Thần.

 • Thời gian bảo trì máy chủ: Dự kiến 20 phút.

Nội dung cập nhật

Trong thời gian bảo trì, đồng đạo sẽ tạm thời không thể đăng nhập vào game. Sau khi bảo trì hoàn tất sẽ cập nhật các nội dung sau:

 • Mở lại hoạt động đổi Cờ Tổ Quốc bị lỗi tại NPC Lễ Quan Triều Ca

 • Sửa lỗi không thể thao tác Kình Thiên Tháp tại bản đồ Bất Chu Sơn

 • Ra mắt giftcode like fanpage phong thần.

 • Hoàn trả Túi Quà Quang Vinh tại NPC Lễ Quan Triều Ca (dành cho quý kỳ sĩ đã ăn Túi Quà Quang Vinh trước thời điểm giảm giá 07h 12/04/2022)

Chi tiết cập nhật

Hình ảnh Ghi chú


Lê Quan 

NPC Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Đổi Cờ Tổ Quốc bị lỗi
  • Nhận hoàn trả Túi Quà Quang Vinh 

Cờ Tổ Quốc bị lỗi chỉ được đổi 1 lần nên Bổn pháp khuyến cáo tất cả kỳ sĩ có mua bán vật phẩm này từ người khác nên tập trung tất cả Cờ Tổ Quốc vào rương hành trang để được giải quyết triệt để.

Hoàn trả Túi Quà Quang Vinh

Các kỳ sĩ đã sử dụng Túi Quà Quang Vinh trước thời điểm 07h 12/04/2022 sẽ được hoàn trả lại Túi Quà Quang Vinh với số lượng được tính theo công thức sau:

(A x 2)/3 = B

Trong đó A là số lần sử dụng Túi Quà Quang Vinh trước thời điểm 07h 12/04/2022 được hệ thống ghi nhận, 2 là số tiền đồng chênh lệch sau giảm giá, 3 là giá tiền đồng của Huân Chương Chiến Công.Và kết quả B là số Túi Quà Quang Vinh sẽ được hoàn trả (được làm tròn)

Lưu ý:

 1. Thời hạn cuối cùng để đổi cờ tổ quốc và nhận hoàn trả Túi Quà Quang Vinh 23h59 ngày 23/04/2022.
 2. Mỗi kỳ sĩ chỉ được đổi Cờ Tổ Quốc lỗi nhận hoàn trả Túi Quà Quang Vinh 1 lần duy nhất

Các kỳ sĩ có thể kết nối lại và tham gia các hoạt động khác bình thường ngay sau khi bảo trì hoàn tất.

Nhóm phát triển Phong Thần PC