Kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Vào 15h00 ngày 01/10/2022 máy chủ mới Kim Quang Điện sẽ khai mở, ngay từ lúc này hãy nhanh tay vào https://fs.oigir.com/giftcode để nhận giftcode và chạy autoupdate.exe để cập nhật v2.207 máy chủ mới trước thời gian khai mở.

Để hiện thị được máy chủ mới bắt buộc phải tắt hết game hiện tại đang mở trên máy và chạy lại autoupdate để cập nhật v2.207

Xin thông tin để quý kỳ sĩ kịp thời nắm bắt. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý kỳ hãy nhắn tin với đội ngũ hỗ trợ tại Fanpage để nhận được hỗ trợ kịp thời.

Nhóm phát triển Phong Thần