LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME:
  • Bước 1: Tải game bằng 1 trong 2 cách bên dưới.
  • Bước 2: Giải nén hoặc sao chép vào 1 thư mục mới (đặt tên tiếng Việt không dấu).
  • Bước 3: Tiến hành chạy autoupdate.exe trong thư mục vừa tạo.
  • Bước 4: Chạy game.exe để vào trò chơi.
  • Sau khi bấm tải, vui lòng đợi 1 lát để máy chủ xử lý tệp tin trước khi tải xuống (không nên F5 trình duyệt).

Tải mini-client Phong Thần

Sau khi tải xong tệp tin miniclient.zip (200 MB) dưới đây, quý nhân sĩ hãy giải nén vào thư mục mới, đặt tên là PhongThan. Sau đó chạy autoupdate.exe để cập nhật và vào trò chơi.

Tải client Phong Thần đầy đủ

Sau khi tải xong tệp tin client.zip (1.5 GB) dưới đây, quý nhân sĩ hãy giải nén vào thư mục mới, đặt tên là PhongThan. Sau đó chạy game.exe để vào trò chơi.

Các lỗi thường gặp

Nếu xảy ra lỗi khi chạy tệp tin autoupdate.exe, quý nhân sĩ vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

  • Đối với Windows XP nhân sĩ cài đặt thêm .Net Framework 4.0
  • Đối với Windows 7/Vista hãy cài thêm .Net Framework 4.5 tại đây
  • Nếu vẫn không chạy được, vui lòng nâng cấp máy tính của bạn lên phiên bản mới nhất.