Thời gian

 • Thời gian Bảo trì: Máy chủ sẽ tiến hành bảo trì từ 14h00 đến 15h00 ngày 23/08/2021
 • Bắt đầu sự kiện: Sau bảo trì ngày 23/08/2021
 • Kết thúc sự kiện: 23h59 ngày 15/09/2021

Điều kiện tham gia

 • Các kỳ sĩ có cấp độ 20 trở lên.
 • Quý kỳ sĩ cần cập nhật game lên phiên bản v2.190 mới có thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nếu không tiến hành cập nhật phiên bản mới, sẽ xảy ra lỗi không thể hiển thị vật phẩm, trang bị trong phiên bản mới.

Một số cập nhật quan trọng

Nhiệm vụ Quy Tinh

 • Khi nhiệm vụ thất bại sẽ tốn 60 vạn lượng bạc để thực hiện lại phong ấn.
 • Số đồng thau cần để nhận nhiệm vụ: 20 => 100 Đồng Thau

Bát Bảo Các

Bát Bảo Các không còn bán các vật phẩm: Lâm Tiên Lộ, Thiên Hương Tục Mệnh Lộ.

Máy chủ mới

Máy chủ mới mang tên Phong Thần Đài sẽ xuất hiện tại phiên bản v2.190, tuy nhiên các kỳ sĩ sẽ tạm thời chưa thể đăng nhập. Hãy thường xuyên truy cập trang chủ để theo dõi những cập nhật liên quan đến máy chủ mới trong những ngày tới.

Xử lý người chơi gian lận

Các hành vi sử dụng bug/cheat hoặc cố tình khai thác những sự cố, lỗ hổng, lỗi máy chủ đều bị cấm tại Phong Thần.
Hiện bổn pháp đã ghi nhận các trường hợp người chơi khai thác sự cố máy chủ ngày 29/07 để thực hiện hành vi dupe vật phẩm. Các tài khoản nêu trên cùng vật phẩm liên quan sẽ bị khóa và xóa vĩnh viễn trong phiên bản v2.190.
Chi tiết về danh sách xử lý sẽ được cập nhật trên trang chủ. 

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Mua vật phẩm sự kiện.
  • Nhận mốc thưởng sự kiện.
  • Đổi quà

Hộp Quà Thất Tịch

Hộp quà Thất Tịch

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái vật cấp 20 trở lên.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Mở ra có thể nhận được Nước Mắt Chức Nữ hoặc Đóa Hoa Ngưu Lang.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm nhận.

Nước mắt Chức Nữ

Nước Mắt Chức Nữ

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp quà Thất Tịch.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi quà Uyên Ương.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm nhận.

Đóa Hoa Ngưu Lang

Đóa Hoa Ngưu Lang

Cầu Ô Thước

Cầu Ô Thước

 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 15 vạn bạc.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Quà Uyên Ương.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm nhận.

Khăn Uyên Ương

Khăn Uyên Ương

 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 1 Tiền đồng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Túi Uyên Ương Hồ Điệp.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm nhận.

Hồ Điệp Trâm

Hồ Điệp Trâm

 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 1 Tiền đồng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Túi Uyên Ương Hồ Điệp.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm nhận.

Quà Uyên Ương

Quà Uyên Ương

 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi tại Lễ Quan.
 • Công thức đổi: 
  • 10 Nước Mắt Chức Nữ
  • 10 Đóa Hoa Ngưu Lang
  • 2 Cầu Ô Thước
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận được kinh nghiệm và có tỉ lệ nhận được thêm 1 bảo vật.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm nhận.

Túi Uyên Ương Hồ Điệp

Túi Uyên Ương-Hồ Điệp

 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi tại Lễ Quan.
 • Công thức đổi: 
  • 1 Khăn Uyên Ương
  • 1 Hồ Điệp Trâm
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải nhận được kinh nghiệm và chắc chắn nhận được thêm 1 bảo vật.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ thời điểm nhận.

Phần thưởng khi mở Quà Uyên Ương

Khi mở Quà Uyên Ương các kỳ sĩ sẽ nhận được 1 lượng điểm kinh nghiệm nhất định dựa theo đẳng cấp hiện tại của nhân vật.

Hình ảnh Phần thưởng

Quà Uyên Ương

Quà Uyên Ương

 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 500 (Khai Minh Điện)
 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 300 (Phong Thần Đài)
 • có tỉ lệ nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 3000 Quà Uyên Ương.

 

Có tỉ lệ nhận thêm ngẫu nhiên 1 vật phẩm

Chân Khí - Tiểu

Chân Khí (tiểu)

Thanh Lộ - Tiểu

Thanh Lộ (tiểu)

Bảo Tá Thanh Lộ

Bảo Tá Thanh Lộ

Di Ngoại Phù

Di Ngoại Phù

Hồi Thành Phù - Siêu

Hồi Thành Phù (siêu cấp)

Túi Hàng

Túi Hàng

Chỉ Nhân

Chỉ Nhân

Tử Kim Hồ Lô

Tử Kim Hồ Lô

Mộc Nhân

Mộc Nhân

Lâm Tiên Lộ

Lâm Tiên Lộ

Thiên Hương Tục Mệnh Lộ - Tiểu

Thiên Hương Tục Mệnh Lộ (tiểu)

Phi Phong Cự Đấu

Trang bị Lục cấp 2

Xích Tùng Đạo Bào

Trang bị Lục cấp 4

Chí Hổ

Thú cưỡi Hoàng Kim cấp 4

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Quà Uyên Ương

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
3000
 • 1 Thẻ Kim Dật
 • 1 Ngọc Thanh Tán
 • 1 Thiên Hương Tục Mệnh Lộ (tiểu)
Nhận 100%
 • 1 Trang bị lục cấp 6 ngẫu nhiên (theo hệ phái)
 • 1 Trang bị lục cấp 8 ngẫu nhiên (theo hệ phái)
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 7
  • Đả Thần Tiên
  • Điểm Tướng Kích
  • Cự Khuyết Kiếm
  • Tụ Tiên Phủ
 • 1 Thú cưỡi Hoàng Kim cấp 7
  • Chí Lân
  • Chí Phượng
  • Chí Điệp
 • 1 Tướng Quân Lệnh
 • 1 Đồng Nhân
Nhận ngẫu nhiên 1 trong 6

Phần thưởng khi mở Túi Uyên Ương Hồ Điệp

Hình ảnh Phần thưởng

Túi Uyên Ương Hồ Điệp

Túi Uyên Ương Hồ Điệp

 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 800 (Khai Minh Điện)
 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 500 (Phong Thần Đài)
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Túi Uyên Ương - Hồ Điệp

 

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm

Mảnh Hổng Thủy Tinh

Mảnh Hồng Thủy Tinh

Mảnh Lam Thủy Tinh

Mảnh Lam Thủy Tinh

Mảnh Lục Thủy Tinh

Mảnh Lục Thủy Tinh

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

Lam Bảo Thạch

Lam Bảo Thạch

Hồng Bảo Thạch

Hồng Bảo Thạch

Hồng Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Lam Thủy Tinh

Lam Thủy Tinh

Chuộc Hồn Đăng

Chuộc Hồn Đăng

Lò Luyện Đơn

Lò Luyện Đơn

Hoa Thanh Lộ

Hoa Thanh Lộ

Khao Quân Lệnh

Khao Quân Lệnh

Lưu Ly Bôi

Lưu Ly Bôi

Nữ Oa Thạch

Nữ Oa Thạch

Chìa khóa Linh Tê

Chìa khóa Linh Tê

Cửu Tinh Tứ Đàn Châu

Cửu Tinh Tứ Đàn Châu

Tụ Linh Châu

Tụ Linh Châu

Mảnh vải

Mảnh Vải

Lò Luyện Trân Hựu

Lò Luyện Trân Hựu
(Khai Minh Điện)

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Hoàng Ngọc Đặc Biệt
(Phong Thần Đài)

Lò Tinh Luyện Cao Cấp

Lò tinh luyện (cao cấp)
(Khai Minh Điện)

Di Quang Kính

Di Quang Kính
(Phong Thần Đài)

Trầm Điện

Trầm Điện

Vải Dày

Vải Dày

Quy Nguyên Kính

Quy Nguyên Kính

Khí Nguyên Cao Cấp

Khí Nguyên Cao Cấp

Trang Nguyên Cao Cấp

Trang Nguyên Cao Cấp

Khí Tinh Cao Cấp

Khí Tinh Cao Cấp

Trang Tinh Cao Cấp

Trang Tinh Cao Cấp

Trang bị Tinh Hồn-Cao

Trang bị Tinh Hồn (cao)

Vi Quang Quái Phù

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)
(Khai Minh Điện)

Ngọc Tinh

Ngọc Tinh (Chưa mài)
(Phong Thần Đài)

Tranh Quái Phù sơ cấp

Tranh Quái Phù sơ cấp
(Khai Minh Điện)

Danh Ngọc

Danh Ngọc (Chưa mài)
(Phong Thần Đài)

Đổ phổ Phá Quân

Đồ phổ trang bị Phá Quân ngẫu nhiên (theo hệ phái)

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Túi Uyên Ương Hồ Điệp

Máy chủ Khai Minh Điện

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
500
 • 50 điểm danh vọng Tiên Ma
 • Tử Thủy Tinh
 • Đồng Nhân
Nhận 100%
 • 1 Trang bị Lục cấp 10 ngẫu nhiên (theo hệ phái)
 • 1 Lương Ngọc (chưa mài)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2
1000
 • 100 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Tinh Thạch Trung Cấp
 • 1 Hoàng Bảo Thạch
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 9
  • Trục Nhật Kiếm
  • Khai Thiên Phủ
  • Kim Quang Kiếm
  • Hỗn Thiên Phủ
 • 1 Trang bị Tinh Hồn-Cao
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2
1500
 • 150 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Lục Bảo Thạch
 • 1 Lò luyện Trân Hựu
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí truyền Thuyết cấp 8
  • Chí Tôn
  • Phiêu Miểu
  • Tam Giới
  • Đa Tình
 • 1 Danh Ngọc (chưa mài)
 • 1 Trang bị Lục cấp 10 ngẫu nhiên (theo hệ phái)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
2000
 • 200 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Tử Bảo Thạch
 • 1 Quy Nguyên Kính
 • 1 Thanh Minh Danh Ngọc (chưa mài)
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 10
  • Viêm Đế Kiếm
  • Trạm Kim Phủ
  • Thái Cực Kiếm
  • Diệt Thần Phủ
 • 1 Tinh chế Huyền Sắc Thủy Ngân
 • 1 Tinh Thạch Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
 • 1 Ngọc Tâm (chưa mài)
 • 1 Liêu Nhật Lăng Vân Trang (30 ngày)
 • 1 Khí Nguyên Cao Cấp
 • 1 Trang Nguyên Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4
3000
 • 300 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Vi Quang Quái Phù (chưa mài)
 • 1 Du Long Kim Phụng Trang (30 ngày)
 • 1 Trang bị Tinh Hồn-Cao
 • 1 Túi Bá Lạc
Nhận 100%
4000
 • 400 điểm danh vọng Tiên Ma
Nhận 100%
 • 1 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (ngẫu nhiên)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2

Máy chủ Phong Thần Đài

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
500
 • 1 Lôi Ngọc Tủy
 • 1 Bá Lạc Nhãn cấp 12
 • 1 Đồng Nhân
Nhận 100%
 • 1 Trang bị Lục cấp 8 ngẫu nhiên (theo hệ phái)
 • 1 Lương Ngọc (chưa mài)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2
1000
 • 1 Kim Ngọc Tủy
 • 1 Tinh Thạch Trung Cấp
 • 1 Tử Thủy Tinh
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 8
  • Đoạt Cung Đao
  • Tuyên Hoa Phủ
  • Ngô Câu Kiếm
  • Tuyệt Tiên Phủ
 • 1 Trang bị Tinh Hồn-Cao
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2
1500
 • 1 Thổ Ngọc Tủy
 • 1 Bá Lạc Nhãn cấp 13
 • 1 Hoàng Bảo Thạch
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí truyền Thuyết cấp 7
  • Vạn Kiếp
  • Bạch Điểu
  • Nhân Gian
  • Nguyệt Ảnh
 • 1 Danh Ngọc (chưa mài)
 • 1 Trang bị Lục cấp 8 ngẫu nhiên (theo hệ phái)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
2000
 • 1 Băng Ngọc Tủy
 • 1 Lục Bảo Thạch
 • 1 Quy Nguyên Kính
 • 1 Thanh Minh Danh Ngọc (chưa mài)
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 9
  • Trục Nhật Kiếm
  • Khai Thiên Phủ
  • Kim Quang Kiếm
  • Hỗn Thiên Phủ
 • 1 Tinh chế Huyền Sắc Thủy Ngân
 • 1 Tinh Thạch Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
 • 1 Ngọc Tinh (chưa mài)
 • 1 Liêu Nhật Lăng Vân Trang (30 ngày)
 • 1 Khí Nguyên Cao Cấp
 • 1 Trang Nguyên Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4
3000
 • 1 Hỏa Ngọc Tủy
 • 1 Thanh Minh Ngọc Tinh (chưa mài)
 • 1 Du Long Kim Phụng Trang (30 ngày)
 • 1 Trang bị Tinh Hồn-Cao
 • 1 Tử Bảo Thạch
Nhận 100%
4000
 • 1 Ngọc Tâm (chưa mài)
 • 1 Đồ phổ Cam Phá Quân (ngẫu nhiên)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2

Nhóm phát triển Phong Thần