Thời gian

 • Từ 0h00 ngày 16/02 đến 23h59 ngày 16/03/2022.

Phạm vi

 • Máy chủ Khai Minh Điện và Ngọc Hư Cung.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện các kỳ sĩ sử dụng tiền đồng tại các hoạt đông bên dưới sẽ nhận được điểm tích lũy, và sử dụng điểm tích lũy để đổi thưởng.
 • Điều kiện nhận thưởng: Đạt cấp tối thiểu từ 20 cấp.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Kiểm tra điểm tích lũy.
  • Nhận mốc phần thưởng điểm tích lũy.

Các hoạt động tham gia:

 • Người chơi làm nhiệm vụ vòng thứ 2 của nhiệm vụ tuần hoàn
 • Nộp các loại kích tại NPC trấn nguyên
 • Mài ngọc, trang trí lỗ tại NPC Lôi Chấn Tử
 • Nâng cấp và ghép đồ, có sử dụng tiền đồng tại NPC Xích Tùng Tử
 • Nộp mảnh sách chư hầu và sách chư hầu
 • Mở rộng rương chứa đồ và thuê rương chứa đồ phụ
 • Mua Vật phẩm từ Ngự Các

Phần thưởng

Mức tiêu phí Phần thưởng
1000 Điểm Đồ phổ: Thất Bảo Kim Liên theo hệ phái
  Túi quà chí tôn
2000 Điểm Thú cưỡi chí 6x theo hệ phái
  Túi quà chí tôn
  Sách kỹ năng cấp 90 theo hệ phái
3000 Điểm Vũ khí hoàng kim 9x theo hệ phái (Giáp sĩ ngẫu nhiên 1 trong 2 loại vũ khí)
  70 Thôi Phong Lệnh
  50 Tướng Quân Lệnh
  07 Tứ Tượng Tinh Thạch
6000 Điểm Đồ phổ phá quân (Liệt) Nón theo hệ phái
  100 Thôi Phong Lệnh
  70 Tướng Quân Lệnh
  13 Tứ Tượng Tinh Thạch
9000 Điểm Đồ phổ phá quân (Liệt) Phi Phong theo hệ phái
  200 Thôi Phong Lệnh
  100 Tướng Quân Lệnh
  20 Tứ Tượng Tinh Thạch
15.000 Điểm Đồ phổ phá quân (Áo,Chân,Đai) ngẫu nhiên theo hệ phái
  1 Ngọc Tâm ngẫu nhiên (Chưa Mài)
  Hoàng bảo thạch
20.000 Điểm Đồ phổ phá quân (Áo,Chân,Đai) ngẫu nhiên theo hệ phái
  1 Ngọc Tâm ngẫu nhiên (Chưa Mài)
  Lục bảo thạch
25.000 Điểm Đồ phổ phá quân (Áo,Chân,Đai) ngẫu nhiên theo hệ phái
  2 Ngọc Tâm ngẫu nhiên (Chưa Mài)
  Tử bảo thạch
60.000 Điểm Đồ phổ phá quân <Liệt>  (Áo,Chân,Đai) ngẫu nhiên theo hệ phái
  1 Ngọc Hồn ngẫu nhiên (chưa mài)
  01 Tử Bích Tỉ
100.000 Điểm Đồ phổ phá quân <Liệt>  (Áo,Chân,Đai) ngẫu nhiên theo hệ phái
  2 Ngọc Hồn ngẫu nhiên (chưa mài)
  02 Tử Bích Tỉ

Lưu ý

 • Mỗi 1 tiền đồng tiêu hao khi tham gia các tính năng trên sẽ quy đổi thành 1 điểm Tích Lũy Tiêu Phí.
 • Mỗi nhân vật tối đa có thể nhận 100.000 điểm tích lũy.
 • Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận thưởng 1 mốc 1 lần trên 1 máy chủ.

Nhóm phát triển Phong Thần