Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì: 23h00 ngày 06/09/2022
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/09/2022

Điều kiện tham gia

 • Các kỳ sĩ có cấp độ 50 trở lên.
 • Quý kỳ sĩ cần cập nhật game lên phiên bản v2.205 mới có thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nếu không tiến hành cập nhật phiên bản mới, sẽ xảy ra lỗi không thể hiển thị vật phẩm, trang bị trong phiên bản mới.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Ghép Bánh Trung Thu Hạt Sen hoặc Hương Quế
  • Mua Bánh trung thu Thập Cẩm
  • Mua Nguyên Liệu.
  • Reset số lần sử dụng Bánh Trung Thu Hạt sen và Hương Quế, Thập Cẩm

Túi Quà Tháng 5

Túi Quà Tháng 9

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái vật level 30 trở lên (yêu cầu người chơi hoặc tổ đội phải đạt đẳng cấp 50 trở lên mới có thể nhận được) hoặc mua tại NPC Triều Ca Lễ Quan giá 2 tiền đồng = 100 Hộp
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Mở ra có thể nhận được Bột Mì hoặc Đường hoặc Đậu dùng để ghép thành các loại bánh tại Lễ Quan.

Keo Dính

Bột Mì

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Túi Quà Tháng 9.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép bánh trung thu.

Cánh Diều

Đường

Cánh Diều

Đậu

 • Nguồn gốc:
  • Nhận được khi mở Túi Quà Tháng 9.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 5 vạn bạc/1.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép bánh trung thu.

Hương Quế

Hương Quế

 • Nguồn gốc: Mua với giá 2 tiền đồng tại Lễ Quan Triều Ca.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Bánh Trung Thu Hương Quế.

Hạt Sen

Hạt Sen

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua nhiệm vụ tuần hoàn.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 15 vạn bạc/1.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Bánh Trung Thu Hạt Sen.

Hộp Quà Vui Vẻ

Bánh trung thu Hạt Sen

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép bánh tại Lễ Quan.
 • Công thức:
  • 2 Bột Mì + 1 Đường + 1 Đậu + 1 Hạt Sen
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.Có thể bỏ vào thanh sử dụng nhanh 1,2,3,4
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Hộp Quà Kỳ Bí

Bánh trung thu Hương Quế

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép bánh tại Lễ Quan.
 • Công thức: 
  • 2 Bột Mì + 1 Đường + 1 Đậu + 1 Hương Quế
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng..Có thể bỏ vào thanh sử dụng nhanh 1,2,3,4
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Hộp Quà Kỳ Bí

Bánh trung thu Thập Cẩm

 • Nguồn gốc: Mua tại Lễ Quan giá 3 tiền đồng/1
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng..Có thể bỏ vào thanh sử dụng nhanh 1,2,3,4
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Lưu ý:

 • Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 30.09.2022

Thu thập vật phẩm

Tên tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu
(Số vòng hoàn thành)
Số lượng nguyên liệu
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12
 • 2 x Túi Quà Tháng 9
 • 1 x Đậu hoặc 1 x Hạt Sen
Bào Thương 3/5/7
Thám Quân 3/4/5
Thiên Cống 3/4/5
Hô Tiên Hoán Ma 2/4/5
Ngũ Sắc Hồn 2/4/5
Trùng Quy Tiên Vị 2/3/4
Đạo Cụ 2/3/4
Tống Tửu 2/3/4
Nam Minh Ly Hỏa 2/4/6/8/9
Vạn Tiên Trận 1/3/5/7/9/12
Vận Lương 2/4/7
Siêu Độ 4/7

Phần thưởng

Phần thưởng khi mở Bánh Trung Thu Hạt Sen

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Vui Vẻ

    Bánh Trung Thu Hạt Sen

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 1000 kinh nghiệm Nhân Giới
  • Đẳng cấp Tiên Ma x 700 điểm tu luyện Tiên Ma
 • có tỉ lệ nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Bánh Trung Thu Hạt Sen.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Trang bị lục 8x hoặc 10x ngẫu nhiên hệ phái Đồ phổ Nón ngẫu nhiên hệ phái
Chỉ Nhân Mộc Nhân
Tử Kim Hồ Lô Sơn Thủy Chân Khí
Bảo Tá Thanh Lộ Hồi Thành Phù (siêu cấp)
Di Ngoại Phù Thần Thuật
Phi Mao Phù Túi Hàng
Truy Phong Hải Hồn
Liệu Nguyên Địa Linh
Tật Điện Vạn Tịch
Hồi Địa Phù Lâm Tiên Lộ
Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ  Túi thuộc tính
Không được gì cả Đồ phổ Phi Phong ngẫu nhiên hệ phái

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Bánh Trung Thu Hạt Sen

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
4000
 • 1 Ngọc Thanh Tán
 • 1 Đồng Nhân
 • 1 Bộ Trang Bị Lục 10x
 • 1 Thú Cưỡi Hoàng Kim Cấp 7
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Truyền Thuyết cấp 85
  • Vị Ương
  • Tinh Thần
  • Vô Lượng
  • Bất Hối
 • 1 Đồ phổ phi phong ngẫu nhiên theo hệ phái
 • 1 Đồ phổ nón ngẫu nhiên theo hệ phái
 • 1 Quà Chí Tôn
 • 1 Đồng Nhân
 • 1 Tướng Quân Lệnh
Nhận ngẫu nhiên 1 trong 6

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu Hương Quế

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Kỳ Bí

Bánh Trung Thu Hương Quế

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 1500 kinh nghiệm Nhân Giới
  • Đẳng cấp Tiên Ma x 1000 điểm tu luyện Tiên Ma
 • Và nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Bánh Trung Thu Hương Quế.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hỏa Ngọc Tủy Thổ Ngọc Tủy
Băng Ngọc Tủy Lôi (Kim) Ngọc Tủy
Mảnh Lục Thủy Tinh Mảnh Tử Thủy Tinh
Hồng Bảo Thạch Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Xích Viêm Phàm Ngọc Tử Hà Phàm Ngọc
Thanh Minh Phàm Ngọc Chuộc Hồn Đăng
Lò Luyện Đơn Khao Quân Lệnh
Lưu Ly Bôi Nữ Oa Thạch
Chìa Khóa Linh Tê Cửu Tinh Tứ Đàn Châu
Quan Âm Thủy Túi Hồn Chú Sơ Cấp
Túi Hồn Chú Trung Cấp Túi Hồn Chú Cao Cấp
Phồn Vinh Thạch Hưng Thịnh Thạch
Lò Tinh Luyện Cao Cấp Lò Luyện Trân Hựu
Quy Nguyên Kính Trầm Điện
Tinh Thạch Sơ Cấp Tinh Thạch Trung Cấp
Tinh Thạch Cao Cấp Trang Nguyên Cao Cấp
Khí Nguyên Cao Cấp Trang Tinh Cao Cấp
Khí Tinh Cao Cấp Mảnh tranh Quái Phù
Đồ phổ Phá Quân (Phi phong) Đồ phổ Phá Quân (Mũ)
Đồ phổ Phá Quân (Áo) Đồ phổ Phá Quân (Chân)
Đồ phổ Phá Quân (Đai) Túi Thuộc Tính
Mảnh Thú cưỡi 120 Mảnh Vũ Khí Hiếm 120
Nguyệt Hoa Quái Phù Tinh Thái Quái Phù
Bí Kiếp Danh Vọng Tiên Ma Tam Sinh Thạch
Vị Quang Quái Phù  

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Bánh Trung Thu Hương Quế

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
500
 • 100 điểm danh vọng Tiên Ma
 • Định Hồn Thạch
 • Lục Bảo Thạch
 • Đồng Nhân
Nhận 100%
 • 1 Tinh Thạch Cao Cấp
 • 1 Trang Nguyên Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2
1000
 • 200 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Tử Bảo Thạch
 • 1 Vi Quang Quái Phù
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 9
  • Trục Nhật Kiếm
  • Khai Thiên Phủ
  • Kim Quang Kiếm
  • Hỗn Thiên Phủ
 • 1 Khí Nguyên Cao Cấp
 • 1 Vũ Khí Tinh Hồn Cao
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4
1500
 • 500 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Vi Quang Quái Phù
 • 1 Đồ Phổ Phá Quân (chân) ngẫu nhiên hệ phái
Nhận 100%
 • 1 Lục Bích Tỷ
 • 1 Tử Bích Tỷ
 • 1 Hoàng Bích Tỷ
 • 1 Ngọc Tâm (chưa mài)
 • 1 Khí Tinh Cao Cấp
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 6
2000
 • 800 điểm danh vọng Tiên Ma
 • Đồ Phổ Phá Quân (Đai) ngẫu nhiên hệ phái)
 • 1 Vũ khí truyền thuyết cấp 95
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 10
  • Viêm Đế Kiếm
  • Trạm Kim Phủ
  • Thái Cực Kiếm
  • Diệt Thần Phủ
 • 1 Ngọc Tâm (chưa mài)
 • 1 Trang Tinh Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
 • 1 Liêu Nhạt Lăng Vân Trang (30 ngày)
 • 1 Khí Tinh Cao Cấp
 • 1 Trang Tinh Cao Cấp
 • 1 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 5
3000
 • 1500 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)
 • 1 Du Long Kim Phụng Trang (30 ngày)
 • 1 Đồ Phổ Phá Quân (áo) ngẫu nhiên hệ phái
 • 1 Xích Viêm Ngọc Tâm
 • 2 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%
4000
 • 2.000 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 4 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%
 • 1 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (áo)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (đai)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (chân)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu Thập Cẩm

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Kỳ Bí

Bánh Trung Thu Thập Cẩm

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 1200 kinh nghiệm Nhân Giới
  • Đẳng cấp Tiên Ma x 800 điểm tu luyện Tiên Ma
 • Và nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 8000 Bánh Trung Thu Thập Cẩm.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh Xích Viêm Ngọc Tâm Mảnh Thanh Minh Ngọc Tâm
Mảnh Tử Hà Ngọc Tâm Mảnh Tinh Thái Quái Phù
Mảnh Nguyệt Hoa Quái Phù Chuộc Hồn Đăng
Lò Luyện Đơn Khao Quân Lệnh
Lưu Ly Bôi Nữ Oa Thạch
Chìa Khóa Linh Tê Cửu Tinh Tứ Đàn Châu
Quan Âm Thủy Phồn Vinh Thạch
Hưng Thịnh Thạch Mảnh tranh Quái Phù
Mảnh Vũ Khí Hiếm 120 Túi Thuộc Tính
Mảnh Thú cưỡi 120 Nguyệt Hoa Quái Phù
Bí Kiếp Danh Vọng Tiên Ma Tinh Thái Quái Phù
Đồ phổ Phá Quân (Mũ) Đồ phổ Phá Quân (Đai)
Đồ phổ Phá Quân (Phi phong) Đồ phổ Phá Quân (Chân)
Đồ phổ Phá Quân (Áo) Tam Sinh Thạch
Vi Quang Quái Phù(chưa mài) 1 trong 5 loại Ngọc Tủy

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Bánh Trung Thu Thập Cẩm

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
2000
 • 1000 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Đồng Nhân
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%
 • 1 Tinh Thạch Cao Cấp
 • 1 Trang Nguyên Cao Cấp
 • 1 Vi Quang Quái Phù
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
4000
 • 2000 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Túi Thuộc Tính
 • 1 Tử Bảo Thạch
 • 1 Vi Quang Quái Phù
 • 1 Đồ Phổ Phá Quân (chân) ngẫu nhiên hệ phái
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 10
  • Viêm Đế Kiếm
  • Trạm Kim Phủ
  • Thái Cực Kiếm
  • Diệt Thần Phủ
 • 1 Ngọc Tâm (chưa mài)
 • 1 Trang Tinh Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
6000
 • 3000 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Vi Quang Quái Phù
 • 2 Túi Thuộc Tính
 • 1 Đồ Phổ Phá Quân (Đai) ngẫu nhiên hệ phái
Nhận 100%
 • 1 Ngọc Hồn (chưa mài)
 • 1 Liêu Nhật Lãng Vân Trang (30 ngày)
 • 1 Trang Tinh Cao Cấp
 • 1 Khí Tinh Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4
8000
 • 4000 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Tinh Thái Quái Phù ( chưa mài)
 • 1 Du Long Kim Phụng Trang (30 ngày)
 • Đồ Phổ Phá Quân (Áo) ngẫu nhiên hệ phái
 • 2 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%
 • 1 Ngọc Hồn (chưa mài)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (áo - đai - giày)
 • 1 Nguyệt Hoa Quái Phù (Chưa mài)
 • 5 Túi Thuộc Tính
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4

Hình ảnh minh họa Tam Sinh Thạch

Reset số lần sử dụng và nhận thưởng mốc 3 loại Bánh Trung Thu

Đến NPC, chọn dòng “Reset mốc sử dụng một trong 3 loại bánh”. Chọn 1 trong 3:

 • Nếu chọn dòng “Hạt Sen”:
  • Yêu cầu: 1.000 tiền đồng, sử dụng bánh trung thu hạt sen đạt 4000 và đã nhận mốc thưởng 4000 của bánh trung thu hạt sen
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng bánh trung thu hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 1.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Nếu chọn dòng “Hương Quế”:
  • Yêu cầu: 2.000 tiền đồng, sử dụng bánh trung thu hương quế đạt 4000 và đã nhận mốc thưởng 4000 của bánh trung thu hương quế
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng bánh trung thu hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 2.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Nếu chọn dòng “Thập Cẩm”:
  • Yêu cầu: 2.000 tiền đồng, sử dụng bánh trung thu thập cẩm đạt 8000 và đã nhận mốc thưởng 8000 của bánh trung thu thập cẩm
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng bánh trung thu hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 2.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: những kỳ sĩ không thấy dòng chọn tức là chưa sử dụng Bánh trung thu hạt sen hoặc Bánh trung thu hương quế đủ 4000 hoặc Bánh trung thu thập cẩm đủ 8000.

Nhóm phát triển Phong Thần