Bách La Tiên Tửu nguồn bảo vật tam giới, thân mời quý kỳ sĩ cũng đến vui chơi, giải trí và nhận thưởng về hành trang của mình nhé.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 29/07 - 23h59 ngày 25/08/2022
 • Đối tượng: Cấp 50 trở lên.
 • NPC liên quan: Lễ Quan Triều Ca - 219/191.
 • Quý kỳ sĩ cần cập nhật game lên phiên bản v2.204 mới có thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nếu không tiến hành cập nhật phiên bản mới, sẽ xảy ra lỗi không thể hiển thị vật phẩm, trang bị trong phiên bản mới.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Đổi Túi Quà.
  • Mua Nguyên Liệu.
  • Reset số lần sử dụng Bách La Tiên Tửu

Túi Quà Tháng 5

Túi Quà Tháng 7

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái vật ở bản đồ Vạn Tiên Trận (yêu cầu người chơi hoặc tổ đội phải đạt đẳng cấp 50 trở lên mới có thể nhận được) hoặc mua tại NPC Triều Ca Lễ Quan giá 2 tiền đồng = 100 Hộp
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Mở ra có thể nhận được Nếp 2022 hoặc Nước 2022 dùng để ghép thành các loại túi quà tại Lễ Quan.

Keo Dính

Nếp 2022

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Túi Quà Tháng 7.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép túi quà.

Cánh Diều

Nước 2022

Hoa Phượng Đỏ

Bách La Quả 2022

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua nhiệm vụ tuần hoàn.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 15 vạn bạc/1 cái.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Bách La Tiên Tửu 2022.

Hoa Mẫu Đơn

Men 2022

 • Nguồn gốc:
  • Mua với giá 2 tiền đồng tại Lễ Quan Triều Ca.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Bách La Tiên Tửu 2022.

Hộp Quà Vui Vẻ

Bách La Tiên Tửu 2022

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép túi quà tại Lễ Quan.
 • Công thức:
  • 10 Nếp + 2 Nước + 1 Bách La Quả + 1 Men = 1 Bách La Tiên Tửu 2022
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.Có thể bỏ vào thanh sử dụng nhanh 1,2,3,4
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Hộp Quà Kỳ Bí

Hộp Quà Tháng 7

 • Nguồn gốc: Nhận khi sử dụng max sự kiện
 • Tính chất: Không xếp chồng, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.Có thể giao dịch, Khóa sau khi sử dụng lần đầu
 • Công dụng: Nhấp nhận 1 BUFF tồn tại tới 23h59 cùng ngày. Sử dụng tốn 40 tiền đồng. Qua ngày reset mất buff.
 • Chi tiết buff:
  • Giảm Thời Gian Trúng Thương: 15
  • Tăng Thời Gian Khiến Đối Phương Thọ Thương: 15
  • Bỏ Qua Kháng Hỏa Đối Phương: 10%
  • Bỏ Qua Kháng Vật Lý Đối Phương: 15%
  • Xuất chiêu : 15% (Bùa pháp đối với Đạo sĩ hoặc Vũ khí đối với Dị nhân và Giáp Sĩ)
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.

Lưu ý:

 • Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 25.08.2022

Thu thập vật phẩm

Tên tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu
(Số vòng hoàn thành)
Số lượng nguyên liệu
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12
 • 1 Bách La Quả 2022
Bào Thương 3/5/7
Thám Quân 3/4/5
Thiên Cống 3/4/5
Hô Tiên Hoán Ma 2/4/5
Ngũ Sắc Hồn 2/4/5
Trùng Quy Tiên Vị 2/3/4
Đạo Cụ 2/3/4
Tống Tửu 2/3/4
Nam Minh Ly Hỏa 2/4/6/8/9
Vạn Tiên Trận 1/3/5/7/9/12
Vận Lương 2/4/7
Siêu Độ 4/7

Phần thưởng


Phần thưởng khi sử dụng Bách La Tiên Tửu 2022

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Kỳ Bí

Bách La Tiên Tửu 2022

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 1200 kinh nghiệm Nhân Giới
  • Đẳng cấp Tiên Ma x1000 điểm tu luyện Tiên Ma
 • Và nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Bách La Tiên Tửu 2022.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xích Viêm Toái Ngọc Tử Hà Toái Ngọc
Thanh Minh Toái Ngọc Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Mảnh Lục Thủy Tinh Mảnh Tử Thủy Tinh
Hồng Bảo Thạch Lam Bảo Thạch
Xích Viêm Phàm Ngọc Tử Hà Phàm Ngọc
Thanh Minh Phàm Ngọc Chuộc Hồn Đăng
Lò Luyện Đơn Khao Quân Lệnh
Lưu Ly Bôi Nữ Oa Thạch
Chìa Khóa Linh Tê Cửu Tinh Tứ Đàn Châu
Quan Âm Thủy Túi Hồn Chú Sơ Cấp
Túi Hồn Chú Trung Cấp Túi Hồn Chú Cao Cấp
Phồn Vinh Thạch Hưng Thịnh Thạch
Lò Tinh Luyện Cao Cấp Lò Luyện Trân Hựu
Quy Nguyên Kính Trầm Điện
Tinh Thạch Sơ Cấp Tinh Thạch Trung Cấp
Tinh Thạch Cao Cấp Trang Nguyên Cao Cấp
Khí Nguyên Cao Cấp Trang Tinh Cao Cấp
Khí Tinh Cao Cấp Mảnh tranh Quái Phù
Đồ phổ Phá Quân (Phi phong) Đồ phổ Phá Quân (Mũ)
Đồ phổ Phá Quân (Áo) Đồ phổ Phá Quân (Chân)
Đồ phổ Phá Quân (Đai) Túi Thuộc Tính
Mảnh Quang Dực Chi Vũ(mảnh Thú cưỡi 120) Mảnh Vũ Khí Hiếm(Vũ khí 120)
Nguyệt Hoa Quái Phù hoặc Vi Quang Quái Phù Tinh Thái Quái Phù
Bí Kiếp Danh Vọng Tiên Ma Tam Sinh Thạch

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Bách La Tiên Tửu 2022

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
4000
 • 3000 Danh vọng Tiên ma
 • 3 Túi Thuộc Tính
 • 1 Hộp Quà Buff Tháng 7
Nhận 100%

 

Hình ảnh minh họa Tam Sinh Thạch

Reset số lần sử dụng và nhận thưởng mốc 4.000 Bách La Tiên Tửu 2022

Đến NPC, chọn dòng “Reset mốc sử dụng Bách La Tiên Tửu 2022”. Chọn:

 • Nếu chọn dòng “Bách La Tiên Tửu 2022”:
  • Yêu cầu: 2.000 tiền đồng, sử dụng Bách La Tiên Tửu 2022 đạt 4000 và đã nhận mốc thưởng 4000 của Bách La Tiên Tửu 2022
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng Bách La Tiên Tửu 2022 hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 2.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: những kỳ sĩ không thấy dòng chọn tức là chưa sử dụng Bách La Tiên Tửu 2022 đủ 4000.

Nhóm phát triển Phong Thần