Nội dung

Thời gian & điều kiện
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày cập nhật sự kiện tháng 5

NPC & vật phẩm liên quan
Hình ảnh Ghi chú


 

NPC Thợ Đồng

 • Vị trí: Thợ Đồng Tây Kỳ (181/191).
 • Chức năng: Ghép thú cưỡi 120.

Mảnh Quang Dực Chi Vũ
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện Mùa Hè Rực Lửa
 • Tính chất: Xếp chồng 50 mảnh. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đủ 50 mảnh có thể nhấp phải đổi Quang Dực Chi Vũ.

Quang Dực Chi Vũ
 • Nguồn gốc: Đổi từ mảnh Quang Dực Chi Vũ
 • Tính chất: Xếp chồng 100 cái. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép thú cưỡi 120

Bá Lạc Nhãn cấp 15
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật thú cưỡi 120

Tướng Quân Lệnh
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật thú cưỡi 120

Lam Bảo Thạch
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép Lam Bích Tỉ

Sơn Thạch
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép Ngũ Nhạc Thần Thạch

Ngũ Nhạc Thần Thạch
 • Nguồn gốc: Ghép từ 5 Tứ Tinh + 5 Sơn Thạch + 150 Vạn bạc
 • Tính chất: Xếp chồng 100 cái. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép thú cưỡi 120.

Lam Bích Tỉ
 • Nguồn gốc:
  Cách 1: 3 Lam Bảo Thạch + 1 Sơn Thạch + 80 Vạn bạc (tỉ lệ 60% thành công)
  Cách 2: 6 Lam Bảo Thạch + 1 Ngũ Nhạc Thần Thạch + 200 Vạn bạc (tỉ lệ 100% thành công)
 • Tính chất: Xếp chồng 100 cái. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép thú cưỡi 120.
 

Hợp thành thú cưỡi 120

Đến NPC, chọn dòng “Thức Tỉnh Tọa Kỵ”. để tiến hành ghép thú cưỡi 120:

 • Nguyên liệu : 1 Thú Cưỡi Bạch Kim + 1 Bá Lạc Nhãn cấp 15 + 20 Lam Bích Tỉ + 7 Quang Dực Chi Vũ + 180 Tướng Quân Lệnh + 8.000 Vạn bạc
 • Thú cưỡi 120 sau khi nâng cấp sẽ giữ nguyên hồn chú, lỗ và ngọc của thú cưỡi Bạch Kim 

Chúc quý kỳ sĩ có một mùa sự kiện tuyệt vời khi tham gia trải nghiệm Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được trả lời nhanh chóng.