Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì: 17h00 ngày 26/05/2022
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/06/2022

Điều kiện tham gia

 • Các kỳ sĩ có cấp độ 20 trở lên.
 • Quý kỳ sĩ cần cập nhật game lên phiên bản v2.203 mới có thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nếu không tiến hành cập nhật phiên bản mới, sẽ xảy ra lỗi không thể hiển thị vật phẩm, trang bị trong phiên bản mới.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Đổi Túi Quà.
  • Mua Nguyên Liệu.
  • Reset số lần sử dụng Hộp Quà Vui Vẻ và Hộp Quà Kỳ Bí

Túi Quà Tháng 5

Túi Quà Tháng 5

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái vật level 20 trở lên (yêu cầu người chơi hoặc tổ đội phải đạt đẳng cấp 50 trở lên mới có thể nhận được) hoặc mua tại NPC Triều Ca Lễ Quan giá 2 tiền đồng = 100 Hộp
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Mở ra có thể nhận được Keo Dính hoặc Cánh Diều dùng để ghép thành các loại túi quà tại Lễ Quan.

Keo Dính

Keo Dính

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Túi Quà Tháng 5.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép túi quà.

Cánh Diều

Cánh Diều

Hoa Phượng Đỏ

Hoa Phượng Đỏ

 • Nguồn gốc: Mua với giá 2 tiền đồng tại Lễ Quan Triều Ca.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Hộp Quà Kỳ Bí.

Hoa Mẫu Đơn

Hoa Mẫu Đơn

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua nhiệm vụ tuần hoàn.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 15 vạn bạc/1.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Hộp Quà Vui Vẻ.

Hộp Quà Vui Vẻ

Hộp Quà Vui Vẻ

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép túi quà tại Lễ Quan.
 • Công thức:
  • 5 Cánh Diều + 10 Keo Dính + 1 Hoa Mẫu Đơn
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.Có thể bỏ vào thanh sử dụng nhanh 1,2,3,4
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Hộp Quà Kỳ Bí

Hộp Quà Kỳ Bí

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép túi quà tại Lễ Quan.
 • Công thức: 
  • 1 Hộp Quà Vui Vẻ + 1 Hoa Phượng Đỏ
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng..Có thể bỏ vào thanh sử dụng nhanh 1,2,3,4
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Lưu ý:

 • Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 30.06.2022

Thu thập vật phẩm

Tên tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu
(Số vòng hoàn thành)
Số lượng nguyên liệu
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12
 • 1 Hoa Mẫu Đơn
Bào Thương 3/5/7
Thám Quân 3/4/5
Thiên Cống 3/4/5
Hô Tiên Hoán Ma 2/4/5
Ngũ Sắc Hồn 2/4/5
Trùng Quy Tiên Vị 2/3/4
Đạo Cụ 2/3/4
Tống Tửu 2/3/4
Nam Minh Ly Hỏa 2/4/6/8/9
Vạn Tiên Trận 1/3/5/7/9/12
Vận Lương 2/4/7
Siêu Độ 4/7

Phần thưởng

Phần thưởng khi mở Hộp Quà Vui Vẻ

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Vui Vẻ

    Hộp Quà Vui Vẻ

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 400 kinh nghiệm Nhân Giới (Máy chủ Ngọc Hư Cung x 2000)
  • Đẳng cấp Tiên Ma x300 điểm tu luyện Tiên Ma (Máy chủ Ngọc Hư Cung x 750)
 • có tỉ lệ nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Hộp Quà Vui Vẻ.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Trang bị lục 8x hoặc 10x ngẫu nhiên hệ phái Đồ phổ Nón hoặc Phi Phong ngẫu nhiên hệ phái
Chỉ Nhân Mộc Nhân
Tử Kim Hồ Lô Sơn Thủy Chân Khí
Bảo Tá Thanh Lộ Hồi Thành Phù (siêu cấp)
Di Ngoại Phù Thần Thuật
Phi Mao Phù Túi Hàng
Truy Phong Hải Hồn
Liệu Nguyên Địa Linh
Tật Điện Vạn Tịch
Hồi Địa Phù Lâm Tiên Lộ
Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ  Túi thuộc tính

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Hộp Quà Vui Vẻ

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
4000
 • 1 Đồng Nhân
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Kỳ Bí

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Kỳ Bí

Hộp Quà Kỳ Bí

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 800 kinh nghiệm Nhân Giới (máy chủ Ngọc Hư Cung x 4000)
  • Đẳng cấp Tiên Ma x600 điểm tu luyện Tiên Ma (máy chủ Ngọc Hư Cung x 1500)
 • Và nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Hộp Quà Kỳ Bí.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xích Viêm Toái Ngọc Tử Hà Toái Ngọc
Thanh Minh Toái Ngọc Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Mảnh Lục Thủy Tinh Mảnh Tử Thủy Tinh
Hồng Bảo Thạch Lam Bảo Thạch
Xích Viêm Phàm Ngọc Tử Hà Phàm Ngọc
Thanh Minh Phàm Ngọc Chuộc Hồn Đăng
Lò Luyện Đơn Khao Quân Lệnh
Lưu Ly Bôi Nữ Oa Thạch
Chìa Khóa Linh Tê Cửu Tinh Tứ Đàn Châu
Quan Âm Thủy Túi Hồn Chú Sơ Cấp
Túi Hồn Chú Trung Cấp Túi Hồn Chú Cao Cấp
Phồn Vinh Thạch Hưng Thịnh Thạch
Lò Tinh Luyện Cao Cấp Lò Luyện Trân Hựu
Quy Nguyên Kính Trầm Điện
Tinh Thạch Sơ Cấp Tinh Thạch Trung Cấp
Tinh Thạch Cao Cấp Trang Nguyên Cao Cấp
Khí Nguyên Cao Cấp Trang Tinh Cao Cấp
Khí Tinh Cao Cấp Mảnh tranh Quái Phù
Đồ phổ Phá Quân (Phi phong) Đồ phổ Phá Quân (Mũ)
Đồ phổ Phá Quân (Áo) Đồ phổ Phá Quân (Chân)
Đồ phổ Phá Quân (Đai) Túi Thuộc Tính
Mảnh Quang Dực Chi Vũ(mảnh Thú cưỡi 120) Mảnh Vũ Khí Hiếm(Vũ khí 120)
Nguyệt Hoa Quái Phù Tinh Thái Quái Phù
Bí Kiếp Danh Vọng Tiên Ma Tam Sinh Thạch

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Hộp Quà Kỳ Bí

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
4000
 • 1500 Danh vọng Tiên ma
 • 3 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%

 

Hình ảnh minh họa Tam Sinh Thạch

Reset số lần sử dụng và nhận thưởng mốc 2 loại Hộp Quà

Đến NPC, chọn dòng “Reset mốc sử dụng Hộp Quà Vui Vẻ hoặc Kỳ Bí”. Chọn 1 trong 2:

 • Nếu chọn dòng “Vui Vẻ”:
  • Yêu cầu: 1.000 tiền đồng, sử dụng Hộp Quà đạt 4000 và đã nhận mốc thưởng 4000 của hộp quà
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng túi quà hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 1.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Nếu chọn dòng “Kỳ Bí”:
  • Yêu cầu: 2.000 tiền đồng, sử dụng Hộp Quà đạt 4000 và đã nhận mốc thưởng 4000 của hộp quà
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng túi quà hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 2.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: những kỳ sĩ không thấy dòng chọn tức là chưa sử dụng Hộp Quà Vui Vẻ hoặc Hộp Quà Kỳ Bí đủ 4000.

Nhóm phát triển Phong Thần