Nội dung

Thời gian & điều kiện
  • Thời gian: Sau bảo trì ngày cập nhật sự kiện tháng 5

NPC & vật phẩm liên quan
Hình ảnh Ghi chú


 

NPC Thợ Đồng

  • Vị trí: Thợ Đồng Triều Ca (215/193).
  • Chức năng: Ghép vũ khí 120.

Mảnh Vũ Khí Hiếm
  • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện Mùa Hè Rực Lửa
  • Tính chất: Xếp chồng 100 mảnh. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đủ 100 mảnh có thể đổi Vũ Khí 120.
 

Hợp thành vũ khí 120

Đến NPC, chọn dòng “Dung luyện hiếm”. để tiến hành ghép vũ khí 120:

  • Nguyên liệu : 100 mảnh Vũ khí hiếm + 3.000 Vạn bạc

Thao tác ghép vũ khí 120

Minh họa 4 loại vũ khí

Chúc quý kỳ sĩ có một mùa sự kiện tuyệt vời khi tham gia trải nghiệm Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được trả lời nhanh chóng.