Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì: 0h00 ngày 21/03/2021
 • Kết thúc: 23h59 ngày 15/04/2021

Điều kiện tham gia

 • Các kỳ sĩ có cấp độ 20 trở lên.
 • Quý kỳ sĩ cần cập nhật game lên phiên bản v2.186 mới có thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nếu không tiến hành cập nhật phiên bản mới, sẽ xảy ra lỗi không thể hiển thị vật phẩm, trang bị trong phiên bản mới.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Gói quà.
  • Mua Nguyên Liệu.

Đắc Kỷ

Đắc Kỷ

 • Vị trí: Triều Ca - 220/179.
 • Chức năng:
  • Nhận quà tặng từ các kỳ sĩ Tam Giới.

Hộp Quà

Hộp Quà

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái vật.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Mở ra có thể nhận được Gấu Bông hoặc Socola dùng để gói quà tặng Mỹ nhân.

Gấu Bông

Gấu Bông

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Quà.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để gói quà.

Socola

Socola

Giấy Gói Quà

Giấy Gói Quà

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua nhiệm vụ tuần hoàn.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 12 vạn bạc/1.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để gói quà.

Ngũ Sắc Kỳ

Ngũ Sắc Kỳ

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua nhiệm vụ tuần hoàn.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 12 vạn bạc/1.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để gói quà.

Lục Hợp Kỳ

Lục Hợp Kỳ

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua kích sát BOSS thế giới.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 01 Tiền đồng/1
   (Mua nhiều sẽ được giảm giá)
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để gói quà.

Hộp Quà Quốc Sắc

Hộp Quà Quốc Sắc

 • Nguồn gốc: Nhận được khi gói quà tại Lễ Quan.
 • Công thức:
  • 5 Gấu Bông
  • 5 Socola
  • 1 Ngũ Sắc Kỳ
  • 1 Giấy Gói Quà
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng hoặc dùng để tặng quà Đắc Kỷ.

Hộp Quà Thiên Hương

Hộp Quà Thiên Hương

 • Nguồn gốc: Nhận được khi gói quà tại Lễ Quan.
 • Công thức: 
  • 5 Gấu Bông
  • 5 Socola
  • 1 Ngũ Sắc Kỳ
  • 1 Lục Hợp Kỳ
  • 1 Giấy Gói Quà
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng hoặc dùng để tặng quà Đắc Kỷ.

Quốc Sắc Thiên Hương

Quà Quốc Sắc Thiên Hương

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tặng quà Đắc Kỷ.
 • Cách nhận: 
  • Tới tìm Đắc Kỷ tại Triều Ca - 220/179
  • Tặng 1 Hộp Quà Quốc Sắc và 1 Hộp Quà Thiên Hương cho nàng ta sẽ nhận được quà đáp lễ
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải có thể nhận được nhiều bảo vật quý.

Lưu ý:

 • Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 15.04.2021

Thu thập vật phẩm

Tên tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu
(Số vòng hoàn thành)
Số lượng nguyên liệu
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12
 • 1 Giấy Gói Quà
Bào Thương 3/5/7
Thám Quân 3/4/5
Thiên Cống 3/4/5
Hô Tiên Hoán Ma 2/4/5
Ngũ Sắc Hồn 2/4/5
 • 1 Ngũ Sắc Kỳ
Trùng Quy Tiên Vị 2/3/4
Đạo Cụ 2/3/4
Tống Tửu 2/3/4
Nam Minh Ly Hỏa 2/4/6/8/9
Vạn Tiên Trận -
Vận Lương -

Phần thưởng

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Quốc Sắc

Sử dụng Hộp Quà Quốc Sắc sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp nhân vật.

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Quốc Sắc

Hộp Quà Quốc Sắc

 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 500
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 hộp quà Quốc Sắc.
  • Sau khi sử dụng tối đa vẫn có thể dùng để tặng quà Đắc Kỷ.

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Thiên Hương

Sử dụng Hộp Quà Thiên Hương ngoài thưởng kinh nghiệm còn có cơ hội nhận được thêm nhiều bảo vật thần bí ẩn chứa bên trong.

Hình ảnh Phần thưởng

Hộp Quà Thiên Hương

Hộp Quà Thiên Hương

 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 800.
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 hộp quà Thiên Hương
  • Sau khi sử dụng tối đa vẫn có thể dùng để tặng quà Đắc Kỷ.
Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh Lam Thủy Tinh Thanh Lộ (tiểu)
Mảnh Hồng Thủy Tinh Di Ngoại Phù
Mảnh Lục Thủy Tinh Hồi Thành Phù
Mảnh Hoàng Thủy Tinh Lam Không Thư
Chỉ Nhân Bào Thương Hồi Thành Phù
Mộc Nhân Mảnh Sách Chư Hầu
Phi Mao Phù Hồng Bảo Thạch
La Hán Hiệu Giác Lam Bảo Thạch
Bạch Không Thư Hồng Thủy Tinh
Nhật Nguyệt Đơn Lam Thủy Tinh
Mảnh Vải Trang bị Lục 8x
Thiên Tiên Thủy Trang bị Lục 10x
Túi Hàng Vũ Khí Hoàng Kim cấp 80
Môn Bài Thành Thị Vũ Khí truyền thuyết cấp 95
Lưu Ly Bôi Huyễn Linh Phù
Chân Khí (tiểu) Bàn Cổ Phù

Quà tặng Mỹ nhân

Trong thời gian diễn ra sự kiện, kỳ sĩ Phong Thần có thể đến tìm Đắc Kỷ tại Triều Ca - 220/179 để tặng quà. Sẽ có cơ hội nhận rất nhiều phần thưởng đáp lễ có giá trị.

Đối thoại với Đắc kỷ, chọn Tặng quà

Đắc kỷ

Chọn số quà muốn tặng cho nàng, lưu ý mỗi lần tặng quà cần đem theo ít nhất 1 Hộp Quà Quốc Sắc và 1 Hộp Quà Thiên Hương

Sau khi tặng quà thành công, kỳ sĩ sẽ nhận được 1 lượng quà Quốc Sắc Thiên Hương đáp lễ tương ứng từ nàng.

Ngoài ra, mỗi ngày kỳ sĩ nào tặng 200 quà cho Đắc Kỷ sẽ có cơ hội nhận thêm các loại bảo thạch quý:

Phẩm cấp Loại bảo thạch Số lượng

Xích Viêm

Thanh Minh

Tử Hà

Toái Ngọc (Chưa mài) 1
Phàm Ngọc (Chưa mài) 1
Lương Ngọc (Chưa mài) 1
Danh Ngọc (Chưa mài) 1
Ngọc Tinh (Chưa mài) 1
Vi Quang Quái Phù (Chưa mài) 1

Lưu ý:

 • Phần thưởng là ngẫu nhiên 1 trong các loại bảo thạch trên.

Phần thưởng Quà Quốc Sắc Thiên Hương

Hình ảnh Mô tả

Quốc Sắc Thiên Hương

Quà Quốc Sắc Thiên Hương

 • Nhận được khi tặng 1 Hộp Quà Quốc Sắc + 1 Hộp Quà Thiên Hương cho Đắc Kỷ
 • Mở ra có thể nhận được vô số bảo vật quý (mô tả bên dưới)
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 2000 quà Quốc Sắc Thiên Hương
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể tặng cho Đắc Kỷ 200 quà/ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ được tặng quà tối đa 2000 lần trong suốt thời gian sự kiện.
Danh sách phần thưởng

Ngẫu nhiên nhận 01 phần thưởng trong danh sách dưới đây

Phần thưởng ngẫu nhiên
500.000 điểm kinh nghiệm Chỉ Nhân
Mộc Nhân Ngọc Hoàng Tán
Hồi Địa Phù Di Ngoại Phù
Phi Mao Phù Túi Hàng
Triều Ca Môn Bài La Hán Hiệu Giác
Tứ Đồng Thạch Thần Thuật
Thiên Lý Nhãn Thiên Lý Truyền Tống
Quan Âm Thủy Sơn Thủy Chân Khí
Bảo Tá Thanh Lộ Thần Cẩu Phù
Hoàng Ngọc Bạch Không Thư
Thiên Tiên Thủy Thưởng Kim Bài
Tử Kim Hồ Lô Hoa Thần Thủ Phách
Phong Linh Thạch Phác Ngọc
Tật Điện Liệu Nguyên
Vũ khí Sơ cấp Trang bị Sơ cấp (mảnh)
Lam Không Thư Khao Quân Lệnh
Bào Thương Hồi Thành Phù Lò Luyện Đơn
Chuộc Hồn Đăng Pháo Hoa
Lưu Ly Bôi Nữ Oa Thạch
Tụ Linh Châu Chìa Khóa Linh Tê
Di Ngoại Phù Siêu Cấp Dụ Hồn Hương
Môn bài Thành Thị Lâm Tiên Lộ
Phúc Hộ Phù Dạ Hành Y
Lam Dương Đơn Phong Tiêm
Mộng Nhiễu Trang Tinh Khiên Trang
Chỉ Nam Châu Phong Lôi Trang
Hỏa Lôi Trang Trầm Điện
Hồng Không Thư Mảnh vải
Thái Cực Đơn Đồng Nhân
Hấp Hồn Hồ Lô Hoàng Ngọc cao cấp
Nhật Nguyệt Đơn Phục Ma Linh
Quy Chân Đơn Quà May Mắn
Cây phát tài Ma Lục
Vũ Khí Sơ Cấp (nguyên) Trang bị Sơ cấp (nguyên)
Quà Vui Vẻ Trang tinh Sơ Cấp
Khí Tinh Sơ Cấp Kim Kích
Vải Dày Hoàng Ngọc Đặc Biệt
Trang Tinh Cao Cấp Khí Tinh Cao Cấp
Tướng Quân Lệnh Phi Phong Cam Phá Quân cấp 3
Đai Lưng Cam Phá Quân cấp 3 Vũ khí Hoàng Kim 9x
Vũ Khí Hoàng Kim 10x Nghịch Lân
Nghịch Long Nghịch Lôi
Xích Viêm/Thanh Minh/Tử Hà
Toái Ngọc (chưa mài)
Xích Viêm/Thanh Minh/Tử Hà
P
hàm Ngọc (chưa mài)
Thanh Lộ (Tiểu) Đồng Kích
Linh Hồn Kỳ Trừ Yêu Lệnh Bài

Nhóm phát triển Phong Thần