Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì: 14h00 ngày 30/04/2021
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31/05/2021

Điều kiện tham gia

 • Các kỳ sĩ có cấp độ 20 trở lên.
 • Quý kỳ sĩ cần cập nhật game lên phiên bản v2.188 mới có thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nếu không tiến hành cập nhật phiên bản mới, sẽ xảy ra lỗi không thể hiển thị vật phẩm, trang bị trong phiên bản mới.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Đổi pháo Hoa.
  • Mua Nguyên Liệu.

Hộp Quà 30-4

Hộp Quà 30-4

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái vật.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Mở ra có thể nhận được Ngòi Nổ hoặc Ống Phóng dùng để ghép thành các loại pháo tại Lễ Quan.

Ngòi Nổ

Ngòi Nổ

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Quà 30-4.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháo hoa.

Ống Phóng

Ống phóng

Thuốc Nổ

Thuốc Nổ

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua nhiệm vụ tuần hoàn.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 2 vạn bạc/1.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháo hoa.

Pháo Dây

Pháo Dây

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép pháo hoa tại Lễ Quan.
 • Công thức:
  • 10 Ngòi Nổ + 10 Ống Phóng + 10 Thuốc Nổ
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng kinh nghiệm.

Pháo Hoa

Pháo Hoa

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép pháo hoa tại Lễ Quan.
 • Công thức: 
  • 10 Ngòi Nổ + 10 Ống Phóng + 10 Thuốc Nổ
  • Tiêu hao 1 Tiền Đồng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng hoặc dùng để ghép Pháo Hoa Đại Lễ.

Pháo Hoa Đại Lễ

Pháo Hoa Đại Lễ

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép pháo hoa tại Lễ Quan.
 • Công thức: 
  • 1 Pháo Dây
  • 1 Pháo Hoa
  • 20 Thuốc Nổ
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải có thể nhận được nhiều bảo vật quý.

Lưu ý:

 • Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 31.05.2021

Thu thập vật phẩm

Tên tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu
(Số vòng hoàn thành)
Số lượng nguyên liệu
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12
 • 1 Thuốc Nổ
Bào Thương 3/5/7
Thám Quân 3/4/5
Thiên Cống 3/4/5
Hô Tiên Hoán Ma 2/4/5
Ngũ Sắc Hồn 2/4/5
Trùng Quy Tiên Vị 2/3/4
Đạo Cụ 2/3/4
Tống Tửu 2/3/4
Nam Minh Ly Hỏa 2/4/6/8/9
Vạn Tiên Trận -
Vận Lương -

Phần thưởng

Phần thưởng khi đốt Pháo Dây

Khi đốt Pháo Dây sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp nhân vật.

Hình ảnh Phần thưởng

Pháo Dây

Pháo Dây

 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 500
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 5000 Pháo Dây.
  • Sau khi sử dụng tối đa vẫn có thể dùng để ghép Pháo Hoa Đại Lễ.

Phần thưởng khi đốt Pháo Hoa

Khi đốt Pháo Hoa ngoài thưởng kinh nghiệm còn có cơ hội nhận được thêm nhiều bảo vật thần bí ẩn chứa bên trong.

Hình ảnh Phần thưởng

Pháo Hoa

Pháo Hoa

 • Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp x 800.
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 5000 Pháo Hoa
  • Sau khi sử dụng tối đa vẫn có thể dùng để bắn pháo hoa tuyệt đẹp hoặc ghép Pháo Hoa Đại Lễ.
Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh Lam Thủy Tinh Thanh Lộ (tiểu)
Mảnh Hồng Thủy Tinh Di Ngoại Phù
Mảnh Lục Thủy Tinh Hồi Thành Phù
Mảnh Hoàng Thủy Tinh Lam Không Thư
Chỉ Nhân Bào Thương Hồi Thành Phù
Mộc Nhân Mảnh Sách Chư Hầu
Phi Mao Phù Hồng Bảo Thạch
La Hán Hiệu Giác Lam Bảo Thạch
Bạch Không Thư Hồng Thủy Tinh
Nhật Nguyệt Đơn Lam Thủy Tinh
Mảnh Vải Trang bị Lục 8x
Thiên Tiên Thủy Trang bị Lục 10x
Túi Hàng Vũ Khí Hoàng Kim cấp 80
Môn Bài Thành Thị Vũ Khí truyền thuyết cấp 95
Lưu Ly Bôi Huyễn Linh Phù
Chân Khí (tiểu) Bàn Cổ Phù

Pháo Hoa Đại Lễ

Hình ảnh Mô tả

Pháo Hoa Đại Lễ

Pháo Hoa Đại Lễ

 • Mỗi lần mở thứ 10, 20, 30,.. sẽ nhận được ngẫu nhiên 1-10 điểm danh vọng Tiên Ma
 • Mở ra có thể nhận được vô số bảo vật quý (mô tả bên dưới)
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 2000 Pháo Hoa Đại Lễ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Mỗi khi sử dụng 1000 Pháo Hoa Đại Lễ sẽ ngẫu nhiên nhận được thêm 1 trong các phần thưởng quý sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Di Quang Kính Quà Chí Tôn
Tinh Thạch Sơ Cấp Tinh Thạch Trung Cấp
Tinh Thạch Cao Cấp Trầm Điện
Ngọc Tủy (ngẫu nhiên) Hoàng Bảo Thạch
Mảnh Hoàng Thủy Tinh Tử Bảo Thạch
Mảnh Tử Thủy Tinh Chỉ Nhân
Lâm Tiên Lộ Tinh Chế Huyền Sắc Thủy Ngân
Mê Cung truyền tống phù Linh Thạch Vạn Tiên Trận
Trang Nguyên (cao cấp) Khí Nguyên (cao cấp)
Danh Ngọc ngẫu nhiên (chưa mài) Cửu Ngũ Chí Tôn-Cửu Tiêu Long Ngâm
Ngọc Tâm ngẫu nhiên (chưa mài) Tinh Thái Quái Phù (Chưa mài)
Đồ Phổ Phá Quân cấp 3 Lễ bao đồ Phổ <Liệt> Phá Quân
Danh sách phần thưởng

Ngẫu nhiên nhận 01 phần thưởng trong danh sách dưới đây

Phần thưởng ngẫu nhiên
500.000 điểm kinh nghiệm Chỉ Nhân
Mộc Nhân Ngọc Hoàng Tán
Hồi Địa Phù Di Ngoại Phù
Phi Mao Phù Túi Hàng
Triều Ca Môn Bài La Hán Hiệu Giác
Tứ Đồng Thạch Thần Thuật
Thiên Lý Nhãn Thiên Lý Truyền Tống
Quan Âm Thủy Sơn Thủy Chân Khí
Bảo Tá Thanh Lộ Thần Cẩu Phù
Hoàng Ngọc Bạch Không Thư
Thiên Tiên Thủy Thưởng Kim Bài
Tử Kim Hồ Lô Hoa Thần Thủ Phách
Phong Linh Thạch Phác Ngọc
Tật Điện Liệu Nguyên
Vũ khí Sơ cấp Trang bị Sơ cấp (mảnh)
Lam Không Thư Khao Quân Lệnh
Bào Thương Hồi Thành Phù Lò Luyện Đơn
Chuộc Hồn Đăng Pháo Hoa
Lưu Ly Bôi Nữ Oa Thạch
Tụ Linh Châu Chìa Khóa Linh Tê
Di Ngoại Phù Siêu Cấp Dụ Hồn Hương
Môn bài Thành Thị Lâm Tiên Lộ
Phúc Hộ Phù Dạ Hành Y
Lam Dương Đơn Phong Tiêm
Mộng Nhiễu Trang Tinh Khiên Trang
Chỉ Nam Châu Phong Lôi Trang
Hỏa Lôi Trang Trầm Điện
Hồng Không Thư Mảnh vải
Thái Cực Đơn Đồng Nhân
Hấp Hồn Hồ Lô Hoàng Ngọc cao cấp
Nhật Nguyệt Đơn Phục Ma Linh
Quy Chân Đơn Quà May Mắn
Cây phát tài Ma Lục
Vũ Khí Sơ Cấp (nguyên) Trang bị Sơ cấp (nguyên)
Quà Vui Vẻ Trang tinh Sơ Cấp
Khí Tinh Sơ Cấp Kim Kích
Vải Dày Hoàng Ngọc Đặc Biệt
Trang Tinh Cao Cấp Khí Tinh Cao Cấp
Tướng Quân Lệnh Lễ bao Chiến Thắng
Đồ phổ Phá Quân cấp 3 Vũ khí Hoàng Kim 9x
Vũ Khí Hoàng Kim 10x Nghịch Lân
Nghịch Long Nghịch Lôi
Xích Viêm/Thanh Minh/Tử Hà
Toái Ngọc (chưa mài)
Xích Viêm/Thanh Minh/Tử Hà
P
hàm Ngọc (chưa mài)
Thanh Lộ (Tiểu) Đồng Kích
Linh Hồn Kỳ Trừ Yêu Lệnh Bài

Lễ Bao Chiến Thắng

 • Nhận được khi đốt Pháo Hoa Đại Lễ
 • Khi mở ra có thể nhận tất cả phần thưởng dưới đây
Hình ảnh Phần thưởng

Lễ Bao Chiến Thắng

Lễ bao Chiến Thắng

 • 1 Túi Hàng
 • 1 Thiên Tiên Thủy
 • 1 Thanh Lộ (tiểu)
 • 1 Chân Khí (tiểu)
 • 1 Di Ngoại Phù
 • 1 Đồng Nhân
 • 1 Nữ Oa Thạch
 • 1 Tử Kim Hồ Lô
 • 1 Bảo Tá Thanh Lộ
 • 1 Khí Tinh Cao Cấp
 • 1 Trang Tinh Cao Cấp

Lưu ý: Lễ bao Chiến Thắng sẽ hết hạn khi sự kiện kết thúc, các kỳ sĩ hãy lưu ý thời gian sử dụng.

 

Nhóm phát triển Phong Thần