Đổi tên nhân vật/lãnh địa/thành thị miễn phí.

  1. Các nhân vật có tên bị trùng lặp được hệ thống tự động đổi tên (có ký tự @a, @b, @1,... phía sau), có thể tới gặp Võ sư tại các bản đồ Tân Thủ để đổi tên miễn phí.
  2. Các Thành Thị/Lãnh Địa có tên bị trùng, người chơi có quyền hạn Lãnh Chúa có thể đến gặp Thương Thang tại Phong Thần Đài để tiến hành đổi tên miễn phí.
  3. Sau khi máy chủ bảo trì ở lần kế tiếp, tên nhân vật/lãnh địa/thành thị mới sẽ được thay đổi. Trước thời gian trên quý kỳ sĩ có thể tuỳ ý chọn lại tên khác.

Các hạn chế của máy chủ

Trong thời gian từ 01/12 đến 0h00 ngày 06/12/2021 quý kỳ sĩ không thể thực hiện thao tác tạo nhân vật mới hoặc gia nhập/sáng lập Lãnh Địa.
Máy chủ sẽ tiến hành bảo trì vào lúc 0h00 ngày 06/12 và quá trình sáp nhập máy chủ sẽ kết thúc vào lúc 00h30 cùng ngày. Sau thời gian trên, mọi hoạt động tại máy chủ sáp nhập sẽ diễn ra bình thường.

Thông tin để quý kỳ sĩ kịp thời nắm bắt,
Nhóm phát triển Phong Thần Bảng.