Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện: Nhân vật có đẳng cấp Nhân giới 90 trở lên
 • Npc liên quan: Hạc lão nhân
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 EXP: Thứ tư hàng tuần
 • Số lần làm nhiệm vụ trong ngày: 3
 • Vị trí: Đồng quan (187,215)

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Chọn Tuế Hàn Địa khí

 • Chọn 1 trong 2 nhiệm vụ Trồng Mầm hoặc Thu Thập hoặc Ngẫu nhiên 1 trong 2 nhiệm vụ

 • Nếu chọn nhiệm vụ Trồng Mầm, có 5 phút để trồng 2 mầm. Đến bờ sông phía đông click phải chuột vào mầm trong hành trang, có thể trồng ở 2 nơi khác nhau để tránh bị người khác phá nhiệm vụ.
 • Sau 3 phút khi mầm trưởng thành, thu hoạch 1 trong 2 mầm và về Hạc Lão Nhân trả nhiệm vụ để nhận kinh nghiệm và có xác suất nhận đc thiên cơ đồng
 • Nếu chọn nhiệm vụ thu thập, hãy tìm mầm của người khác trồng ra thu hoạch nó và trả nhiệm vụ để nhận đc kinh nghiệm và Chuyển long xu