Giới thiệu Thiên Cương Hồn

  • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 75 trở lên
  • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
  • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Không có

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Gặp Ân Giao tại Phong Thần Đài  (184:193) để nhận nhiệm vụ Thiên Cương Hồn

Bước 2: Đối thoại với Tân Miễn để nhận nhiệm vụ Đạo Cụ, tốn 1 Tứ Tinh, 1 Thu Thập và tiền vạn  để nhận nhiệm vụ Thiên Cương Hồn.

Bước 3: Sau khi nhận nhiệm vụ thì hệ thống sẽ yêu cầu đi đánh một loại quái nhất định

Bước 4: Đến bản đồ xuất hiện Quái để đánh quái nhiệm vụ yêu cầu

Bước 5: Sau  khi đánh quái nhiệm vụ, hệ thống xuất hiện Thiên Cương Ảnh

Bước 6: Đánh chết 5 con Thiên Cương Ảnh sẽ xuất hiện Thiên Cương Tinh

Bước 7: Sau khi giết thành công Thiên Cương Tinh sẽ nhận được 1 Hồn

Bước 8: Giao Thiên Cương Hồn cho Ân Giao để nhận điểm kin nghiệm hoặc dùng 36 Hồn đổi Trang Bị Lục 8x.

Phần thưởng

  • Tùy theo đẳng cấp mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp.
  • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm được, pháp bảo, Phách.
  • Dùng 3 Phách và 50 đồng thay đến Xích Tùng Tử để đổi hồn, ngẫu nhiên may mắn thành công hoặc thất bại.

Lưu ý

  • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 4 lần nhiệm vụ Thiên Cương Hồn
  • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
  • Muốn thực hiện 3 lần còn lại, cần sử dụng Dụ Hồn Hương hoặc 5 tiền đồng.
  • Chỉ có thể đánh quái tại bản đồ Bích Du Cung hoặc Khổn Tiên Cung mới xuất hiện Thiên Cương Ảnh.